fbpx

Svenn Rommerud – Mannen fra Roma

Av utdannelse er jeg siviløkonom, og har i mange år vært forretningsmann. Nå er bedriften overlatt til min sønn og datter og derved får jeg mer tid til rådighet, og fikk lyst til å skrive om mine tanker og åndsoppfattelse. Jeg mener at vi alle sammen er udødelige sjeler, og at det finnes en altomfattende bakenforliggende kraft. Dette førte til at jeg i 2021 utga oversettelsen «Brev fra den andre siden».

Knut Olav Halseth – 11:59 : jeg vil være i livet

Den kan kalles et familiedrama. Om en ungdomsforelskelse som utvikler seg til en sterk kjærlighet som blir stilt på alvorlige prøve i møte med livets realiteter. Om å kjempe mot sine indre demoner, her en rusavhengighet, om å gjenvinne tapt tillit. Om hvordan et rusmisbruk preger en hel familie, og da spesielt barna. Om viktige valg, kan en tilgi selv det verste svik?

Robin Nicholas – Kapitaliser

Kapitaliser tar for seg den historiske prosessen til kapitalismen, og bruker denne til å forklare de økende klasseskillene. Økonomi, penger og å bruke investeringer til å få pengene dine til å jobbe for deg er ikke noe vi lærer på skolen. Derfor er det dessverre altfor mange som ikke vet hvordan de skal forvalte og investere pengene sine. Kapitaliser gir en innføring i flere av investeringsmulighetene som finnes og hvordan vanlige folk kan ta dem i bruk for å bygge en formue.

Glenn-Rudi Skjønberg – Krenkemannen

Handlingen i Krenkemannen finner sted i et ekstremwoke samfunn der mennesker juridisk bytter vektidentitet og aldersidentitet som de ønsker. Ble en inngiftet forfader (formor) brent på bålet for 300 år siden? Frykt ikke, hos Krenkenemnda kan du få erstatning. Alt som kan minne om kulturell appropriasjon, eller om forskere tilfeldigvis er «uenig» med din subjektive mening om en sak, kan også gi klekkelige utbetalinger i Krenkenemnda. Foruten om avgrensede områder som Krenkebar og Krenkekafe bør du ikke si det du mener dersom det potensielt kan støte et enkeltindivid. Krenking av enkeltindivider fører til lovendringer i samfunnet der bokens handling finner sted.

Finn Melbø – Historien om ekspedisjonssjef Ola Berghøys liv fra mars 1970 til mars 2020 : en roman om politikk, embetsmenn og utroskap

Jeg ga ut boken ”Historien om ekspedisjonssjef Ola Berghøys liv fra mars 1970 til mars 2020” høsten 2022. Et hovedtema i boken er det indre liv i departementene. Departementene er det øverste styringsnivået i Norge. Samtidig er det lite folk flest vet om hva som skjer i departementene. Det er statsrådene, statssekretærer og politiske rådgivere som er kjent utad. Samtidig er embetsverket de faglige rådgiverne til politikerne. Samspillet mellom politikerne og embetsverket er viktig for å få god styring av Norge, Dette er den første boken så vidt jeg vet som forteller om det indre livet i departementene. En rekke kjente politikere blir beskrevet ut fra faktiske hendelser. Samtidig er det også mange politikere fiktive personer. 

Gro Landstad Pedersen – De stilleste jentene i 8a går på skøyter og hopper i lufta

Ungdomsromanen «De stilleste jentene i 8a går på skøyter og hopper i lufta,» handler om to jenter, Ingrid og Camilla, og deres utfordrende idretter. Jeg har skrevet om trening på skøytebanen og i hoppbakken fra de var elever på barneskolen. Deres opplevelser på mesterskap og litt av tiden på ungdomsskolen.
Jentene ble jeg kjent med da de var elever på ungdomsskolen. Deres valg av idrettsgren gjorde meg interessert og nysgjerrig. Ikke minst synes jeg de var smarte med å satse på hoppski og lengdeløpsskøyter, som ikke var et vanlig valg for jenter. I romanen nevnes også kjente idrettsutøvere, og steder i Kongsberg som har vært og er viktig for mange i byen og omegn.