fbpx

Elva under breen

2024

Barndomen er viktig. Den ber du med deg heile livet. Opplevingar i barndomen kan få konsekvensar for deg i vaksenlivet, både på godt og vondt. Eit knust sjølvbilete, kjensla av aldri å strekkja til, karakteristikkar du aldri vert kvitt. Men det kan også vera gode opplevingar som byggjer karakter, optimisme og sosiale ferdigheiter.

Anders (nett fylt 50) har rota det godt til i livet. Han stiller mange spørsmål kvifor det gjekk som det gjekk. Skuldast alt dårlege val han har gjort, eller har sterke opplevingar i barndomen forfølgt han inn i vaksenlivet? Eit møte med Oddrun, læraren han hadde for 1000 år sidan, pussar støvet av gamle minne. Og saman dykker dei ned i materien og prøver å forstå.

ISBN 978-82-8467-083-6

Anbefalt for deg